HEAT – H (HOSTILE ENVIRONMENT AWARENESS TRAINING FOR HUMANITARIAN WORKERS)

Dla wielu organizacji obowiązkowy element przygotowań pracownika do działań w trudnych warunkach bezpieczeństwa. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności poprzez symulacje, w jak największym stopniu zbliżone do warunków rzeczywistych. W ramach treningu uczestnik uczy się identyfikacji i unikania zagrożeń oraz reagowania w sytuacji ich wystąpienia. Czas szkolenia to minimum trzy pełne dni w terenie, choć istnieje możliwość poszerzenia szkolenia o dodatkowe elementy, aby jak najlepiej dopasować trening do warunków z jakimi pracownicy mogą spotkać się w rejonie misji.

W ramach zajęć, poruszane są tematy takie jak:

• analiza zagrożeń i ocena ryzyka,
• poruszanie się po obszarze misji, w tym kwestie użycia pojazdów,
• reagowanie na zagrożenia z użyciem broni palnej,
• działania terrorystyczne lub przestępcze, w tym kwestie zatrzymań i sytuacji zakładniczych,
• zagrożenia minami i innymi środkami wybuchowymi,
• działanie w rejonach i sytuacjach kataklizmów,
• kontakty z wojskiem i obcymi służbami,
• nawigacja i łączność,
• radzenie sobie ze stresem,
• elementy pierwszej pomocy.