HEAT – H (HOSTILE ENVIRONMENT AWARENESS TRAINING FOR HUMANITARIAN WORKERS)

Dla wielu organizacji obowiązkowy element przygotowań pracownika do działań w trudnych warunkach bezpieczeństwa. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności poprzez symulacje, w jak największym stopniu zbliżone do warunków rzeczywistych. W ramach treningu uczestnik uczy się identyfikacji i unikania zagrożeń oraz reagowania w sytuacji ich wystąpienia. Czas szkolenia to minimum trzy pełne dni w … Więcej