SIT-T SECURITY INTRODUCTORY TRAINING FOR TOURISTS

Szkolenie podstawowe dla osób wyjeżdżających, obejmujące kwestie zagrożeń występujących w większości krajów na świecie. Dostosowane dla przewodników, opiekunów grup, jak również klientów indywidualnych. W trakcie interaktywnych warsztatów omawiane i prezentowane są takie tematy jak:

• analiza zagrożenia i ocena ryzyka przed i w trakcie realizacji wyjazdu,
• przygotowania do wyjazdu pod kątem bezpieczeństwa, w tym przygotowanie medyczne,
• bezpieczeństwo osobiste w trakcie podróży,
• zasady doboru hoteli, środków transportu, poruszania się i unikania zagrożeń,
• komunikowanie się z grupą w sytuacjach kryzysowych,
• zagrożenia kryminalne, terrorystyczne i prawidłowe reagowanie w sytuacji ich wystąpienia.