OFAC – OUTLANDER FIRST AID COURSE

Program szkolenia został specjalnie stworzony dla osób wyjeżdżających w rejony, gdzie karetka nie przybywa w ciągu kilkunastu minut. Obejmuje on celowo wybrane aspekty medycyny podróży, tropikalnej, ratunkowej z elementami udzielania pomocy w warunkach bojowych. Trening uczy udzielania pierwszej pomocy przy ograniczonych środkach, specyficznym środowisku i braku szybkiego dostępu do pomocy szpitalnej. Jego zakres obejmuje obejmuje m.in.:

• profilaktykę oraz higienę tropikalną i podróży,
• sytuacje urazów i stanów nagłych,
• elementy medycyny frontowej – postrzały, urazy w następstwie wybuchów,
• wypadki komunikacyjne,
• ugryzienia i ataki zwierząt.