SIT – SECURITY INTRODUCTORY TRAINING

Szkolenie podstawowe dla osób wyjeżdżających zarówno w rejony podwyższonego ryzyka, jak i w miejsca powszechnie uznane za stabilne. Wprowadza podróżujących w tematykę bezpieczeństwa podróży. W trakcie interaktywnych warsztatów omawiane i prezentowane są takie tematy, jak:

• analiza zagrożenia i ocena ryzyka przed i w trakcie realizacji wyjazdu,
• przygotowania do wyjazdu pod kątem bezpieczeństwa, w tym przygotowanie medyczne,
• bezpieczeństwo osobiste w trakcie podróży,
• zasady doboru hoteli, środków transportu, poruszania się i unikania zagrożeń,
• zagrożenia kryminalne, terrorystyczne oraz wynikające z konfliktów zbrojnych i prawidłowe reagowanie w sytuacji ich wystąpienia.