MSM – MISSION STRESS MANAGEMENT

Szkolenie przeznaczone dla pracowników przygotowujących się do wyjazdu na misję. Jego celem jest dostarczenie wiedzy dotyczącej radzenia sobie z napięciem i trudnościami emocjonalnymi związanymi z pracą w warunkach szczególnie obciążających. Jego program ramowy obejmuje m.in.:

• podstawową wiedzę o stresie i potencjalnych stresorach,
• sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym związanym zarówno z czynnikami stałymi, jak i ewentualnymi zdarzeniami traumatycznymi,
• rozpoznawanie symptomów stresu u siebie i współpracowników,
• wiedzę o reakcjach adaptacyjnych i dezadaptacyjnych,
• wiedzę o możliwych formach pomocy w sytuacji długotrwałego przeciążenia stresem lub zaburzeń stresowych pourazowych,
• pierwszą pomoc psychologiczną – podstawy,
• podstawowe techniki rozładowywania stresu.