HUMANITARIAN WORKER BASIC COURSE

Dostarczanie pomocy w sposób skuteczny, bezpieczny dla dostarczających i beneficjentów oraz nie powodujący pogorszenia się sytuacji w rejonie wymaga świadomości, ale przede wszystkim specjalistycznej wiedzy i konkretnych umiejętności. Humanitarian Worker Basic Course jest pierwszym krokiem dla tych, którzy chcą wyjeżdżać i pomagać we właściwy sposób. Siedmiodniowe szkolenie prowadzą osoby będące praktykami pomocy międzynarodowej, z ogromnym doświadczaniem i wiedzą. Jego absolwenci otrzymują konieczną wiedzę ogólną w zakresie mechanizmów pomocy międzynarodowej, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, absolutnie niezbędne w pracy na misji.

Kurs obejmuje takie działy jak:

• organizacja pomocy międzynarodowej – państwa, IOs, INGOs.
• kryzysy humanitarne, sposoby reagowania i standardy pomocy,
• działania rozwojowe – praktyka i wyzwania,
• zarządzanie projektami oraz personelem na misji,
• mediacje, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów,
• ocena potrzeb i komunikacja z beneficjentami,
• logistyka działań humanitarnych,
• bezpieczeństwo misji i personelu,
• dostarczanie pomocy – m.in. dystrybucje, przekazywanie pieniędzy, pomoc medyczna, budowa/rekonstrukcja obiektów,
monitoring i ewaluacja projektu,
• poruszanie się po terenie misji – planowanie i realizacja, pojazdy, nawigacja, komunikacja,
• współpraca z mediami i komunikacja o projekcie,
• współpraca z lokalnymi władzami, wojskiem, służbami bezpieczeństwa,
• problematyka stresu wśród personelu i beneficjentów
• sytuacje kryzysowe – prewencja i reagowanie.