CRISIS INCIDENT TRAINING – CIT

W dzisiejszym świecie nie trzeba podróżować daleko, aby stanąć oko w oko z zagrożeniem takim jak atak terrorystyczny, pożar w hotelu, panika na ulicy. Mogą one nas spotkać niemal w każdym kraju. Czy można się na nie przygotować, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Jak reagować, by nie popełnić błędów, które mogą kosztować nas i tych, za których odpowiadamy, zdrowie lub życie. Omawiamy m.in.:

• ataki terrorystyczne,
• pożary,
• trzęsienia ziemi i inne katastrofy naturalne,
• wypadki w autobusach i innych środkach komunikacji zbiorowej.