SURVIVAL

Sytuacje do których przygotowujemy, to zdarzenia losowe, w których zostajemy wystawieni na działanie sił natury – temperatury, wilgoci, zwierząt itp. bez możliwości schronienia w bezpiecznym miejscu, przy bardzo ograniczonych zasobach. Szkolenia nie obejmują zatem nauki życia w lesie i postapokaliptycznych scenariuszy, lecz są ukierunkowane na przetrwanie w sytuacji bezpośrednio zagrażającej zdrowiu i życiu, kiedy musimy doczekać nadejścia pomocy przy minimalnym nakładzie energii, nie pogarszając swojego i tak trudnego położenia.
Często sama świadomość posiadania umiejętności przetrwania w warunkach ekstremalnych ułatwia pokonanie stresu wynikającego z zaistniałej sytuacji, umożliwia racjonalne myślenie i wzmacnia wolę przetrwania. Szkolenia opierają się na schemacie P.L.A.N.

• Protection – zabezpieczenie przed bezpośrednim zagrożeniem, warunkami atmosferycznymi, zwierzętami itp.,

• Location – ułatwienie znalezienia naszej pozycji przez służby ratownicze,

• Aquisition – pozyskanie zasobów niezbędnych do przetrwania, takich jak woda, pożywienie, środki medyczne i inne czynniki poprawiające sytuację,

• Navigation – znalezienie drogi do cywilizacji, jeżeli ratunek nie nadchodzi.

Każde szkolenie staramy się dopasować do specyfiki, potrzeb i możliwości szkolonej grupy. Prowadzimy również szkolenia od początku „szyte na miarę” – dotyczące np. wybranego tematu lub specyfiki konkretnego regionu.