DORADZTWO

Ogromna różnorodność typów wyjazdów, ich miejsc i charakteru wymaga indywidualnego podejścia i zdiagnozowania potrzeb. Nasze działania obejmują m.in. opracowanie procedur przygotowania wyjazdów w zakresie bezpieczeństwa, np. w formie check-list, czyli tego, co powinno być zawsze przygotowane i sprawdzone. Oferujemy konsultacje planowanego wyjazdu i ocenę ryzyka, przygotowujemy plany reagowania firmy na wypadek zdarzeń kryzysowych takich jak zamachy, ciężkie wypadki, zdarzenia kryminalne. Dokonujemy również analiz bezpieczeństwa miejsc wyjazdu, tras, hoteli etc.