HEAT – J (HOSTILE ENVIRONMENT AWARENESS TRAINING FOR JOURNALISTS)

Szkolenie przygotowujące dziennikarzy do pracy w rejonach niebezpiecznych, strefach przyfrontowych i relacjonowania sytuacji, które mogą zagrozić ich zdrowiu lub życiu. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności poprzez symulacje, w jak największym stopniu zbliżone do warunków rzeczywistych. W ramach treningu uczestnik uczy się identyfikacji i unikania zagrożeń oraz reagowania w sytuacji ich wystąpienia. Czas szkolenia to minimum trzy pełne dni w terenie, choć istnieje możliwość poszerzenia szkolenia do dodatkowe elementy, aby jak najlepiej dopasować trening do warunków, z jakimi pracownicy mogą spotkać się w rejonie działań.

W ramach zajęć, poruszane są tematy takie jak np.:

  • analiza zagrożeń i ocena ryzyka,

  • rozpoznanie i planowanie pracy w miejscach niebezpiecznych, w tym rejonach kataklizmów,

  • poruszanie się po obszarze misji, w tym kwestie użycia pojazdów,

  • reagowanie na zagrożenia z użyciem broni palnej,

  • działania terrorystyczne lub przestępcze,

  • aresztowania, zatrzymania i sytuacje zakładnicze,

  • zagrożenia minami i innymi środkami wybuchowymi,

  • kontakty z lokalnymi mieszkańcami, wojskiem i obcymi służbami,

  • elementy pierwszej pomocy,

  • nawigacja i łączność.