HEAT – J (HOSTILE ENVIRONMENT AWARENESS TRAINING FOR JOURNALISTS)

Szkolenie przygotowujące dziennikarzy do pracy w rejonach niebezpiecznych, strefach przyfrontowych i relacjonowania sytuacji, które mogą zagrozić ich zdrowiu lub życiu. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności poprzez symulacje, w jak największym stopniu zbliżone do warunków rzeczywistych. W ramach treningu uczestnik uczy się identyfikacji i unikania zagrożeń oraz reagowania w sytuacji ich wystąpienia. Czas … Więcej