SIT-J SECURITY INTRODUCTORY TRAINING

Szkolenie podstawowe dla dziennikarzy wyjeżdżających zarówno w rejony podwyższonego ryzyka, jak i w miejsca powszechnie uznane za stabilne. Obejmuje zarówno kwestie bezpieczeństwa samej podróży, jak i kwestie pracy dziennikarskiej i związanych z nią zagrożeń. W trakcie interaktywnych warsztatów omawiane i prezentowane są takie tematy jak:

  • analiza zagrożenia i ocena ryzyka przed i w trakcie realizacji wyjazdu,

  • przygotowania do wyjazdu pod kątem bezpieczeństwa, w tym przygotowanie medyczne,

  • bezpieczeństwo osobiste w trakcie podróży,

  • zasady doboru hoteli, środków transportu, poruszania się i unikania zagrożeń,

  • zagrożenia kryminalne, terrorystyczne oraz wynikające z konfliktów zbrojnych i prawidłowe reagowanie w sytuacji ich wystąpienia,

  • kontakty z administracją, wojskiem i służbami w kraju pobytu.