SZKOLENIE MSM – MISSION STRESS MANAGEMENT

Szkolenie przeznaczone dla pracowników przygotowujących się do wyjazdu na misję. Jego celem jest dostarczenie wiedzy dotyczącej radzenia sobie z napięciem i trudnościami emocjonalnymi związanymi z pracą w warunkach szczególnie obciążających. Program ramowy obejmuje m.in.:
podstawową wiedzę o stresie i potencjalnych stresorach,
sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym związanym zarówno z czynnikami stałymi jak i ewentualnymi zdarzeniami traumatycznymi,
rozpoznawanie symptomów stresu u siebie i współpracowników,
wiedzę o reakcjach adaptacyjnych i dezadaptacyjnych,
wiedzę o możliwych formach pomocy w sytuacji długotrwałego przeciążenia stresem lub zaburzeń stresowych pourazowych,
pierwszą pomoc psychologiczną – podstawy,
podstawowe techniki rozładowywania stresu.

Każde szkolenie staramy się dopasować do specyfiki, potrzeb i możliwości szkolonej grupy. Prowadzimy również szkolenia od początku „szyte na miarę” – dotyczące np. wybranego tematu lub specyfiki konkretnego regionu.