SZKOLENIE MSM – MISSION STRESS MANAGEMENT

Szkolenie przeznaczone dla pracowników przygotowujących się do wyjazdu na misję. Jego celem jest dostarczenie wiedzy dotyczącej radzenia sobie z napięciem i trudnościami emocjonalnymi związanymi z pracą w warunkach szczególnie obciążających. Program ramowy obejmuje m.in.: podstawową wiedzę o stresie i potencjalnych stresorach, sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym związanym zarówno z czynnikami stałymi jak i ewentualnymi … Więcej