DORADZTWO

Obejmuje np. tworzenie procedur i planów reagowania kryzysowego w związku z wysyłaniem personelu za granicę, ocenę ryzyka wyjazdów i działań pracowników w terenie, rozpoznanie i przygotowanie na miejscu w zakresie bezpieczeństwa realizacji projektu. Więcej