HEAT – B (HOSTILE ENVIRONMENT AWARENESS TRAINING FOR BUSINESS)

Szkolenie przygotowujące pracowników firm i indywidualnych biznesmenów do pracy w rejonach niebezpiecznych. Jego celem jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności poprzez symulacje, w jak największym stopniu zbliżone do warunków rzeczywistych. W ramach treningu uczestnik otrzymuje wiedzę i umiejętności dotyczące identyfikacji i unikania zagrożeń oraz reagowania w sytuacji ich wystąpienia. Czas szkolenia to trzy pełne dni w terenie, choć istnieje możliwość poszerzenia szkolenia o dodatkowe elementy, aby jak najlepiej dopasować trening do warunków, z jakimi pracownicy mogą spotkać się w rejonie działań.
W ramach zajęć, poruszane są tematy takie jak np.:
analiza zagrożeń i ocena ryzyka,
rozpoznanie i planowanie pracy w miejscach niebezpiecznych,
poruszanie się po obszarze misji, w tym kwestie użycia pojazdów,
współpraca z uzbrojoną ochroną,
reagowanie na zagrożenia z użyciem broni palnej,
działania terrorystyczne lub przestępcze,
aresztowania, zatrzymania i sytuacje zakładnicze,
zagrożenia minami i innymi środkami wybuchowymi,
kontakty z lokalnymi mieszkańcami, wojskiem i obcymi służbami,
elementy pierwszej pomocy,
nawigacja i łączność.