HEAT – B (HOSTILE ENVIRONMENT AWARENESS TRAINING FOR BUSINESS)

Szkolenie przygotowujące pracowników firm i indywidualnych biznesmenów do pracy w rejonach niebezpiecznych. Jego celem jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności poprzez symulacje, w jak największym stopniu zbliżone do warunków rzeczywistych. W ramach treningu uczestnik otrzymuje wiedzę i umiejętności dotyczące identyfikacji i unikania zagrożeń oraz reagowania w sytuacji ich wystąpienia. Czas szkolenia to trzy pełne dni … Więcej