SIT-B SECURITY INTRODUCTORY TRAINING

Szkolenie podstawowe dla osób wyjeżdżających w celach biznesowych zarówno w rejony podwyższonego ryzyka, jak i w miejsca powszechnie uznane za stabilne. W trakcie interaktywnych warsztatów omawiane i prezentowane są takie tematy jak:
analiza zagrożenia i ocena ryzyka przed i w trakcie realizacji wyjazdu,
przygotowania do wyjazdu pod kątem bezpieczeństwa, w tym przygotowanie medyczne,
bezpieczeństwo osobiste w trakcie podróży,
zasady doboru hoteli, środków transportu, poruszania się i unikania zagrożeń,
zagrożenia kryminalne, terrorystyczne oraz wynikające z konfliktów zbrojnych i prawidłowe reagowanie w sytuacji ich wystąpienia.