SZKOLENIE – INFORMATION SECURITY MANAGEMENT – B

Bezpieczeństwo przechowywania i transportowania danych, zagrożenia teleinformatyczne, zasady działania tych, którzy informacje chcą pozyskać – służb, przestępców, terrorystów. Sposoby przeciwdziałania i zabezpieczeń. Warsztaty są prowadzone przez specjalistów z dziedziny wywiadu i kontrwywiadu. Więcej