DORADZTWO

Obejmuje opracowanie i wdrożenie procedur wyjazdowych dla pracowników, planów reagowania kryzysowego, ocenę ryzyka wyjazdów i pracy poza granicami oraz przygotowanie i implementację planów bezpieczeństwa a także audyty ich funkcjonowania.
Ponadto oferujemy współpracę w fazie przygotowań i realizacji wyjazdów za granicę, w tym: analizę sytuacji na miejscu, doboru wyposażenia służącego bezpieczeństwu wyjazdu, szkolenie i planowanie na wypadek nagłych sytuacji.