DORADZTWO

Doradztwo: obejmuje opracowanie oraz wdrożenie polityk i procedur wewnętrznych organizacji, planów reagowania kryzysowego, ocenę ryzyka działań, przygotowanie i implementację planów bezpieczeństwa misji zagranicznych, audyty ich funkcjonowania. Zapewniamy również stałą pomoc w działaniach codziennych organizacji.